• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 
تغییر ساعت برگزاری دوره ها

ساعت برگزاری دوره های آموزشی در شبکه آموزش کشاورزی، از ۲۰ تیر تا پایان شهریورماه به شرح ذیل اعلام می شود.

دوره اول: ساعت ۸ تا ۹:۱۵

دوره دوم: ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۴۵

دوره سوم: ۱۱ تا ۱۲:۱۵

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0